Obrázek z knihy Obrázek z knihy Obrázek z knihy Obrázek z knihy Obrázek z knihy

Kniha dějiny hudby

Koupit knihu v eshopu

O knize

Cílem knihy je provést čtenáře vývojem hudby pomocí básniček, strukturovaných informací
a životních příběhů hudebních skladatelů.

Před dvěma lety jsme hledali knížku o dějinách hudby, která by historií provedla ilustrativně a s lehkostí. Žádnou takovou jsme však nenašli, proto jsme se do její tvorby ponořili sami. Abychom si však byli jisti faktickou i jazykovou správností, rozšiřovali jsme okruh spolupracovníků o další pedagogy a hudebníky.

— evropské dějiny klasické hudby
— 33 portrétů, deset českých skladatelů
— ilustrace a malované portréty
— nezahlcujeme čtenáře složitými fakty

O knížce
O knížce
O knížce
O knížce
O knížce

od pravěku → až po minimalismus

Od nejstarších pravěkých prvopočátků hudebního projevu se kniha zaobírá všemi důležitými milníky ve vývoji klasické hudby.
Pravěk Středověk Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Impresionismus Expresionismus Neoklasicismus Neofolklorismus Elektronická hudba Aleatorika Mikrotonální Minimalismus Gospel Chanson Blues Ragtime Jazz Muzikál Country & Wester R&B Rock n roll Ska Folk Soul Reggae Rock Rap a Hip Hop Pop Punk Alternativní hudba Disco Heavy metal New romance New wave Elektro New age Ambient

15 kapitol

Kniha je rozdělená do kapitol podle důležitých milníků hudebního vývoje. Kapitoly jsou barevně odlišené, každá obsahuje básničku, plno ilustrací, portrét hudebníka a dvoustránku s důležitými informacemi o dané hudební epoše.

33 portrétů hudebníků

Na konci každé kapitoly je vždy několik hudebních legend dané doby. Dozvíte se zajímavé informace ze života, ale také hudební charakteristiky a tipy na známá díla umělce.

Portrét hudebníka Portrét hudebníka Portrét hudebníka

200 stran

Kniha se rozrostla až na 200 stran, což dává obsahu a informacím dost prostoru, ale zároveň jsme chtěli, aby se čtenář texty nezahltil a mohl je vnímat společně s ilustracemi jako jeden celek.

Naučná i hezká

Kniha je plná ručně a digitálně malovaných ilustrací a portrétů, které potěší nejen malé ale i velké čtenáře. Navíc je v ní plno důležitých informací a na konci slovínk s nejdůležitějšími pojmy.

Doprovodné materiály

Ke knize jsme připravili i pexesa s hudebníky, které potěší nejen hrou, ale také vás něco naučí. Vybrat si také můžete s limitované edice pohledů českých a světových hudebních legend, nebo třeba záložkami se slogany.

Proč zrovna o dějinách hudby?

Žádná taková kniha tu není, a tak jsme ji vytvořili.

Obsah hudební výchovy tvoří kromě zpěvu a rytmických činností také hudební poslechy, osobosti a dějiny. Šárka proto hledala obrázkové dějiny, které by do školní knihovny mohla pořídit a čas od času z nich přečíst během výuky.

Souhrnné dějiny hudby jsou však u nás nedostatkové zboží a obrazový průvodce v současné době není k dostání vůbec. Dostupné knihy jsou určeny pro dospělé. Pro děti jsou hudební knížky zaměřené jen na užší okruh, například na operu nebo konkrétního skladatele.

Tak jsme si řekli, že přesně takovou knížku, kterou hledáme vytvoříme!

O knize a jejím vzniku

Přehrát video

Pro koho je kniha určená?

pro děti

Doufáme, že bude bavit jak děti mladší (díky obrázkům a básničkám), tak starší. Na druhém stupni jsou dějiny součástí osnov, knížka by pro tuto skupinu mohla být příjemným osvěžením / ujasněním látky.

pro vás

Věříme však, že naše dějiny mohou zaujmout i dospělé pro které jsou odborné knihy nesrozumitelné nebo vizuálně příliš nudné a mohou tak snadno odradit od krásného tématu jakým hudba bezpochyby je.

i pro školy

Průběžně jsme nápad konzultovali s pedagogy a snažíme se, aby všechny informace byly z kvalitních zdrojů a správně. Kniha je vhodná i pro výuku ve školách, kde slouží pro doplnění probírané látky, nebo jako krátké shrnutí, pro jednodušší učení.

Jak vypadají kapitoly?

Úvodní dvojstrana s výrazným názvem kapitoly

➀ Úvodní dvojstrana s výrazným názvem kapitoly

Každá kapitola obsahuje úvodní dvojstranu, kde je představena barva dané etapy.

Básničky a ilustrace

➁ Básničky a ilustrace

Básničky zde fungují jako pomůcky k lepšímu zapamatování důležitých faktů. Ilustrace zase uvádí čtenáře do prostředí dané doby a přinášejí umělecké ztvárnění dobové atmosféry.

Info blok

➂ Info blok

Na básničku s mnemotechnickým nádechem navazuje informační dvojstrana, takzvaný infoblok. Fakta jsou přehledně strukturována do různých kategorií (doba, umělecký směr, hudba, nástroje, skladatelé), které mají podpořit mezioborové propojení.

Portrét hudebníka nebo skupiny

➃ Portrét hudebníka nebo skupiny

Na konci kapitol je několik portrétů hudebníků. Údaje o konkrétních skladatelích, o jejich životě a hudbě, doplňují 3 tipy na poslech. Čtenář má tak možnost nezůstat jen u slov, ale propojit je pomocí poslechu s konkrétním osudem, či obdobím.


Proč by neměla chybět
ve vaší knihovně?

Při vytváření knihy jsme dbali důraz na kvalitní zpracování. A to jak obsahové, tak i v podobě detailních ilustracích, malovaných portrétů tak i knihařské.

Kniha vychází v tvrdých deskách s šitou vazbou typu V8, což zaručuje dlouhou životnost knihy. Knižní blok je tištěný na papír Pergraphica, který svou kvalitou doplňuje celý náš koncept.


A co dál ke knize?

Ke knize v rámci crowdfundingové kampaně vznikal řada propagačních materiálů. Na Donio jste nás mohli podpořit koupí trička, záložky, hudebního pexesa s motivy a ilustracemi přímo z knihy a autorských tisků plakátů portrétů hudebníku.

Prolistujte si kapitolou Romantismu

Stránka knihy
Stránka knihy
Stránka knihy
Stránka knihy
Stránka knihy


Kolektiv knihy

Na knížce neděláme jenom dva, ale plno dalších spolupracovníků. Někdo píše texty, tvoří grafickou stránku, maluje portréty a kreslí ilustrace, další se stará o faktickou správnost, jiní zase kontrolují češtinářské výrazy, aby v knize nebyla žádná chyba. Dohromady je nás 9 a všichni jsme se snažili co nám síly stačily. Snad se Vám naše práce bude líbit.


Kontakty a distribuce

info@hyjeatelier.cz

www.hyjeatelier.cz


Partneři